fbpx

Arheološka nalazišta u Otinovcima

Temelji rimske bazilike

Godine 1887. otinovački župnik fra Vladimir Dolić otkopao je ruševine starijih građevina na istaknutom proplanku iznad sela, na oranicama Lanišća, položaju koji od tada nazivaju i Crkvinom. Nakon toga izgrađena je Župna crkva Sv. Ive, koja minirana je 1994. godine. Revizijska iskopavanja, kojima je rukovodio arheolog Lj. Gudelj obavljena su 1998. Konzervirani su i djelomično rekonstruirani ostaci građevina i uređeni kao arheološki park na otvorenom. Arheološki lokalitet Otinovci proglašen je 2007. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a čini ga kompleks ranokršćanske bazilike iz 5. stoljeća i crkva Svetog Ivana Krstitelja iz 19. stoljeća.

Follow Us