fbpx

Vremenska prognoza

Meteo stanica Visit Kupres:

Trenutni uvjeti na Kupresu. Podatci se ažuriraju svakih 15 minuta.

Prognoza prema YR.no

izvor: yr.no

850hPa temperatura i procjena padalina:

Temperatura na 850hPa ucrtana gornjim krivuljama je na visini od cca 1500 mnv. dok donje krivulje označavaju procjenu količine padalina izraženih u milimetrima. Za detaljnije razumijevanje grafikona pogledajte odmah sljedeći ispod ovog. 850hPa se primjenjuje jer na tom sloju nema tolikog utjecaja dnevnih varijacija temperature, te je korisno za detekciju toplih i hladnih fronti.

Temperatura na 2m visine i padaline:

Gornja crna linija prikazuje temperaturu (nju gledamo) s prikazanim vrijednostima s lijeve strane, dok donja crna linija predstavlja količinu padalina u milimetrima koji su prikazani s desne strane grafikona. Skroz na dnu imamo prikazane datume, pa je tako skroz lijevo današnji datum, a desno pogled u budućnost. Sve dalje od četiri dana unaprijed nije pouzdano, odnosno smanjuje se postotak vjerojatnosti. Kada gornja crna linija prijeđe prag od 0 (nula) stupnjeva, a donja linija pri tome pokazuje neku vrstu padanja – možemo se nadati snijegu! 🙂 

Dubina novog snijega za Kupres:

Sve dalje od četiri dana unaprijed nije pouzdano, odnosno smanjuje se postotak vjerojatnosti. Vrijednosti su prikazane u centimetrima. Pratimo crnu liniju!

Pokrivenost snijegom u regiji:

izvor: neverin.hr

Trenutne temperature zraka u regiji:

Registar munja:

850hPa temperatura (visina od 1500mnv):

izvor: neverin.hr

Satelitski prikaz Europa:

Radarska snimka (padaline):

Kompozitna snimka koja prikazuje trenutne padaline u dometu pet radara pozicioniranih u Hrvatskoj koji pokrivaju i cijelu BiH.

izvor: DHMZ HR

Interaktivna mapa:

izvor: windy.com

Follow Us