fbpx

Vremenska prognoza

Trenutna prognoza:

Prognoza prema YR.no

izvor: yr.no

Temperatura na 2m visine i padaline:

Sve dalje od četiri dana unaprijed nije pouzdano, odnosno smanjuje se postotak vjerojatnosti.

Dubina novog snijega za Kupres:

Sve dalje od četiri dana unaprijed nije pouzdano, odnosno smanjuje se postotak vjerojatnosti. Vrijednosti su prikazane u centimetrima.

Pokrivenost snijegom u regiji:

izvor: neverin.hr

Trenutna temperatura zraka u regiji:

850hPa temperatura i procjena padalina:

Temperatura na 850hPa ucrtana gornjim krivuljama je na visini od cca 1500 mnv. dok donje krivulje označavaju procjenu količine padalina izraženih u milimetrima. 850hPa se primjenjuje jer na tom sloju nema tolikog utjecaja dnevnih varijacija temperature, te je korisno za detekciju toplih i hladnih fronti.

Registar munja:

500hPa temperatura i tlak zraka:

Radarska snimka (padaline):

Kompozitna snimka koja prikazuje trenutne padaline u dometu pet radara pozicioniranih u Hrvatskoj koji pokrivaju i cijelu BiH.

izvor: DHMZ HR

Interaktivna mapa:

izvor: windy.com

Follow Us